ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ПРЕЗИДЕНТА НА БАЦКН                                   

Здравейте сънародници и приятели на България!

Управителният съвет и членовете на Българо-Американски Център за Културно Наследство, желаем да популяризираме организацията и да я превърнем в дом на всички организации, дружества и училища, които се стараят да съхраняват и разпространяват българският език, култура и традиции. Готови сме да работим  усърдно за да спечелим вашето доверие и се превърнем в лицето на българската култура зад граница. Нашият единствен интерес е обединението на всички организации и културни дейци и координирането при изяви, национални празници и чествания. Смятаме че по този начин ще имаме много по-голяма представителност пред нашата общност и пред местната управа и общини. Ако се обединим и работим заедно за тази цел, ще успеем да се преборим за достойно място между всички националности в Съединените Щати. Обединени с богата палитра от дейности и изяви можем да се класираме и за множество общински програми и субсидии с които да подпомагаме вашите дейности.  

                                                                                                                                    С Уважение

                                                                                                                                    Станислав Станимиров


 

НАЧАЛО

Българо-Американският център за културно наследство е учреден на 3-ти декември, 2007 и работи по федералните закони, в щата Илинои, като организация с идеална цел, с право на отчисляване на данъци, ( 501 (с) (3). Това е отворена за членство, доброволна организация. Има подкрепата както на българското правителство, в лицето на генералното консолство в Чикаго, така и на американската администрация в Чикаго.


 

МИСИЯ

Запазване на българския език, съхраняване на българското духовно и културно наследство и интегрирането му в съвременното американско общество, част от която е днешната българска общност в САЩ. Целта на Българо-Американския център за културно наследство е той да бъде двигател  и територия за духовност на българската култура в Чикаго. 


 

НАЧИНИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ТЕЗИ ЦЕЛИ

 

  • Построяване и изграждане на Български дом в Чикаго с широки възможности за многостранна културна дейност. Българският културен дом ще помага на българската общност, за по-добра комуникация в САЩ и интегрирането и в условията на специфична мултикултурна среда и силно развита техническа цивилизация.
  • Подпомагане на професионални школи в областта на музикалния и вокален фолклор, художествени занаяти и изобразително изкуство, литература, театър и кино, които да работят съвместно за запазването на българските традиции и обичаи.
  • Разработване на проекти и методически програми за школи и клубове по интереси. Да подпомагат и инициират изложби, концерти, конкурси, представления, лекции, семинари, фестивали, адресирани както към българската, така и към американската общност.  
  • Активно сътрудничество и обмен със сродни институции - центрове, клубове, благотворителни организации в САЩ и Европа. 
  • Изграждане на социална политика към центъра с благотворителна дейност, която да подпомага нуждаещи се наши сънародници или да стимулира техните изяви.

 

НОВИНИ И СЪБИТИЯ >>>